Netradičné tradične

0 % aditív, 100 % prírody a starostlivosti

Čo všetko je ukryté v chuti nášho vína?

Tradícia Starostlivosť Príroda

Tradícia

predávaná z generácie na generáciu

Starostlivosť

o každý strapec sa staráme s láskou

Príroda

naše odrody pestujeme ekologicky, bez zbytočnej chémie

Rodina Hladkých pestuje vinič už niekoľko generácií. Naše vína sú výnimočné pestovaním aj spracovaním, práve tým sa odlišujeme od iných tuzemských vinárstiev.

Kto sme?

Vinohradnícka tradícia v našej rodine siaha až k mojim rodičom. A možno ešte ďalej… Môj otec vlastnil rodinný vinohrad v oblasti „Koziny“ pod kopcom Vintoperk v Skalici. Tam som získaval prvé skúsenosti s pestovaním viniča a jeho spracovaním až po výsledný produkt. Ako Vám je iste známe, v okolí mesta je množstvo veľkých vinohradov a vinárstiev, ako aj malých rodinných, ktoré sú po generácie obrábané a ošetrované klasickým spôsobom, so zameraním najmä na produkciu vína pre vlastnú spotrebu.

Naše vinice

História našich viníc sa začína písať v roku 2007. Vtedy sme sa rozhodli kúpiť pozemky vhodné k založeniu vinohradu v lokalite Vysoké pole v meste Skalica. Jednalo sa o približne dva hektáre, ktoré neboli hospodársky využívané takmer tridsať rokov. Tie sme postupne rekultivovali, aby mohli slúžiť k pestovaniu hrozna a ovocia. Spolu s rozhodnutím vysadiť nový vinohrad prišla i otázka, ako sa vyhnúť „klasickému“ pestovaniu so zaužívanou ochranou chemických a systémových prípravkov – herbicídov a pesticídov, ktoré ovplyvňujú kvalitu hrozna, vína, pôdy a v neposlednej rade aj naše zdravie. Preto sme sa zamerali výhradne na pestovanie PIWI odrôd. Postupne sme vysádzali odrody, ktoré vyhovovali našim požiadavkám, ako úplne prvá Göcseji Zamatos pôvodom z Maďarska, neskôr nemecký Regent, Hibernal a Cabernet Cortis a odrody Sevar, Nativa a Laurot z Českej republiky. Všetky odrody v množstvách 50-150 koreňov, aby bolo možné vyrobiť ročníkovú vzorku vína, ale zároveň aj porovnať správanie jednotlivých odrôd v priebehu rôznych vývojov počasia. V súčasnej dobe, po desiatich rokoch, máme vo výsadbe asi 20 muštových a 30 stolových odrôd viniča, v celkovom počte približne 2000 koreňov. Po týchto skúsenostiach sme vybrali odrody, ktoré lepšie prosperujú v našej lokalite. Do roku 2016 nebol vinohrad dotknutý žiadnymi chemickými ani inými prípravkami. Až v roku 2017 sme začali využívať ošetrovanie čistou sírou a meďou, spolu s listovým hnojivom.

Čo sú PIWI odrody?

Označenie PIWI odrody pochádza z nemeckého „pilzwiderstandsfähige Rebsorten“, teda vo voľnom preklade „plesniam odolné odrody viniča“. Ide o skratku, ktorou sa pýšia skupiny odrôd vínnej révy odolné voči hubovým chorobám alebo napríklad aj mrazu. Všeobecnejšie sa tiež môžeme baviť o interšpecifických odrodách – t.j. odrodách, ktoré vznikli mezidruhovým krížením, a to druhu Vitis vinifera a divokých druhov ako Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris a ďalších. Účelom tohto kríženia je dosiahnuť kvalitné hrozná a následne i vína tradičných európskych odrôd s pestovateľskými vlastnosťami odrôd pôvodom z Ameriky alebo Ázie.

Viac o PIWI

História

Na začiatku....

Sme vyrábali víno z nakupovaných surovín od miestnych vinohradníkov, ale i z iných oblastí Slovenska a Moravy. Víno slúžilo predovšetkým pre vlastnú spotrebu.

Na začiatku....

2007

Kúpili sme pozemok v lokalite Vysoké pole v Skalici. Následne sme začali s výstavbou vinohradníckeho domu a výsadbou prvých PIWI odrôd. Pozemok s rozlohou 2 hektáre bol ideálnym miestom na pestovanie, pretože nebol posledných tridsať rokov zaťažený poľnohospodárskou výrobou – neboli tu používané žiadne umelé hnojivá, pesticídy a herbicídy. Je to miesto, kde bol kedysi jeden z prvých vinohradov v Skalici. V tejto dobe sme tiež vysadili ovocný sad s dvesto stromami prevažne pôvodných a lokálnych druhov.

2007

2012

Postupne sme vysadili približne dva tisíce koreňov interšpecifických odrôd vínnej révy. Niektoré sa nám podarilo zohnať v okolí a niektoré sme získali zo šľachtiteľských staníc v Českej republike, Rakúsku a Nemecku. Spolu približne dvadsať muštových a tridsať stolových odrôd na výrobu vína.

2012

2017

Na základe takmer desaťročného pozorovania jednotlivých odrôd – ich odolnosti a kvality –sme sa rozhodli pre výsadbu konkrétnych druhov vo väčšom produkčnom množstve. Pri tom sme zhodnotili poznatky o spôsoboch vedenia a pestovania vínnej révy, a rozhodli sa všetky vinice viesť v hustom spone výsadby s rozmermi 0,6 x 1,25 metrov.

2017

2018

V tomto roku vznikla oficiálna firma s obchodnou značkou Víno Hladký, ako rodinný podnik v meste Skalica. Zameriavame sa výhradne na interšpecifické odrody vínnej révy (Vitis vinifera).

2018
Naše vína